Kalendárium

Milí čtenáři,

nabídku výročí najdete i na webu Krajské vědecké knihovny v Liberci:

 

https://www.kvkli.cz/pro-knihovny/medailony-kulturni-vyroci/kalendar-vyroci-autoru.html

Kalendárium kulturních výročí v roce 2015 - vydala Severočeská vědecká knihovna Ústí n. L.

Výběr kulturních výročí roku 2015 - vydala Knihovna Jiřího Mahena v Brně

 

Přehled mezinárodních dnů (svátků) a roků

Medailony autorů

 

Využít můžete i další materiály, které přináší mnohá nakladatelství a média.

https://libri.cz/databaze/kalendarium/

Kalendárium LIBRI - výročí narození a úmrtí osobností spjatých s našimi dějinami, vědou, kulturou, technikou a jinými oblastmi. Kalendárium zachycuje významné postavy z Čech a Slovenska vážící se k naší historii, literatuře, výtvarnému umění, divadlu, hudbě, vědě a mnoha dalším oblastem, bez ohledu na to, zda se do nich jednotlivé osobnosti zapsali blahodárně, či neblaze.

https://cs.wikipedia.org/wiki/2015

Internetová encyklopedie nabízí významné historické události nebo události, která je důležitá pro určitou osobu, národ, stát nebo náboženství. Do této skupiny patří i oslavy státních národních svátků.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095927644-kalendarium/

Zajímavá výročí týdne uvádí pravidelně v televizním pořadu Saskia Burešová.